Familie

Vi vil værne om familien, som er det danske samfunds kerne. Derfor vil vi føre en progressiv familiepolitik, der tager vare på forældres, børns og den ældre generations vilkår.

Familien er fundamentet for vort samfund. Derfor bør børnefamilier og de ældre generationer mødes med respekt og anseelse for deres bidrag til samfundet. De ældre har gjort deres indsats for Danmark, og børnefamilierne yder den vigtigste indsats netop nu, idet de bidrager med nye samfundsborgere, der skal finansiere fremtidens velfærd. Af samme årsag bør vi også tage særligt hensyn til børnene, da deres vilkår i dag har stor betydning for Danmark i fremtiden.

 

Det er en udbredt tendens i Europa, at der fødes for få børn. Sådan er det også i Danmark, hvorfor det af rent demografiske hensyn skal gøres mindre besværligt at have børn. Derfor skal virksomheder og uddannelsessteder tage et medansvar for Danmarks demografiske fremtidssikring. Et ansvar, der i praksis vil indebære fleksible arbejds- og uddannelsesordninger for børnefamilier, og som ligeledes skal modvirke, at eksempelvis unge kvinder, der endnu ikke har fået børn, forfordeles i ansættelsesprocesserne. En progressiv og børnevenlig familiepolitik skal være med til at redefinere familiens rolle i samfundet, så den bliver et attraktivt ideal.

 

Af taknemmelighed for de ældre generationers indsats for vor nuværende velfærdsindretning samt for deres kulturelle overlevering til de nyere generationer, vil vi etablere en mere værdig ældrepolitik. Dette vil indebære, at enhver ældre, der har brug for hjælp, uanset på hvilket niveau, bliver mødt med en omsorgsfuld og værdig behandling, der svarer til det konkrete behov.